Czym dziecko żyje – tego się nauczy

Czym dziecko żyje – tego się nauczy

Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty - uczy się lubić siebie.

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ambicji.

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.

 Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.

 Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.

 Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.

 Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.

 Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.

Wg Marii Montessori

Автор : btamedia